-

-

-

Aan dit project werken mee:
Jacobien Wagemaker - Projectleider Maasstad
FLoor Molkenboer - Zelfbewustzwanger.nl
Sole Santoz - N-EOV-Inc
Yvonne Fontein - Plantein Antwerpen
Fabienne Naber
Angelique van Dam - MattieClick

Interreg2 Zeeën 2014 -2020

is een Europees territoriaal samenwerkings-programma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen).

Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om projecten te ondersteunen voor de periode van 2014 tot 2020.

Meer informatie: www.path-bu.weebly.com

PERINATALE Mentale Gezondheidsproblemen voorkomen, signaleren en met succes te begeleiden

Aan de slag met De-stigmatiseren MHI, inzetten op voorbereid Ouderschap, een Online multi-mediaHUB

en Offline informatie en training aanbieden

Opdracht binnen PATH voor MLM - Mijn Leven Met...

Ontwikkel en realiseer online en offline trainingen
voor aanstaande en jonge ouders.

De methode is nu speciaal vertaald voor de doelgro

ep jonge (aanstaande) moeders naar de MattieClick online tool, workshops en andere materialen.  

Doelstelling (2019 - 2022) - realiseert en afgerond
- 12 train-de-trainer medewerkers gezondheidszorg
- 130 families / 260 personen in face-to-face training
- 60 peer supporters in face-to-face training