Materialen voor jou, om uit te printen

MLM - Routeplan

Op vele manieren kun je naar Rome. Zo ook zijn er vele aanbieders van mooie Tools. Graag verwijs ik naar Tools en hulpmiddelen van anderen, immers het gaat er om dat jij aan de slag gaat met je relaties en die informatie krijgt die jij nodig hebt.

Een ZorgTestament met 12 zorgvelden

Zorgtestament van Netwerk Rondom -

Een ZorgTestament met 12 zorgvelden.
Als je kind ouder wordt en ook anderen bij de zorg rondom je kind betrokken zijn, hebben zij handvatten nodig om met je kind om te gaan.

Als je zelf ouder wordt, is het fijn als mensen die de zorg voor je kind overnemen, dat doen vanuit jouw gedachten en opvattingen. En - vooral later - ook om te weten welke zaken je belangrijk vond, welke koers je voor ogen had. Daarnaast zijn er praktische zaken om over na te denken en te regelen.

Het ZorgTestament bestaat uit 12 verschillende zorgvelden. Elk veld bestaat uit verschillende vragen. Door deze te beantwoorden geef je aan wat je belangrijk vindt. Als alle 12 velden zijn ingevuld heb je een document met adviezen die mensen in het sociale netwerk van je kind als leidraad kunnen gebruiken. Voor nu en voor later.

Interessante sites en links om actief na te denken over je relaties

Netwerk Rondom - ontwikkelaar zorgtestament

JIMwerkt - JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals.

(Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis (zorgkinderen). (Sch)ouders richt zich op onderwerpen waar ouders van zorgkinderen mee te maken (kunnen) krijgen op enig moment, ongeacht de soort beperking of aandoening.