Andere projecten om bij aan te sluiten

Een kansrijke start - VWS

Een stevige start - Rotterdam

Effectieve interventies

Een kindje krijgen
'Een kindje krijgen' stimuleert een gezonde ontwikkeling van kinderen, door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door geloof in eigen kunnen, sociale steun en gezondheidsvaardigheden te stimuleren.

meer info: Stichting Babywerk: