PATH - 2019 - 2022

- - -

Aan dit project werken mee:
Jacobien Wagemaker - Projectleider Maasstad
FLoor Molkenboer - Zelfbewustzwanger.nl
Sole Santoz - N-EOV-Inc
Yvonne Fontein - Plantein Antwerpen
Fabienne Naber
Angelique van Dam - MLM-MijnLevenMet...Wie?

Interreg2 Zeeën 2014 -2020

is een Europees territoriaal

samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen).
Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om projecten te ondersteunen voor de periode van 2014 tot 2020.


Perinatale Mentale Gezondheidsproblemen voorkomen, signaleren en met succes te begeleiden

Aan de slag met De-stigmatiseren MHI, inzetten op voorbereid Ouderschap, een Online multi-mediaHUB en Offline informatie en training aanbieden


SAM - Samen Alles Mogelijk

Initiatieven die zich inzetten voor ouders en kinderen.

Alle (aanstaande) ouders en kun baby's verdienen de best mogelijke start. Er zijn vele initiatieven die elkaar kunnen versterken. Wij zoeken aansluiting, samenwerking en willen verbindingen leggen.

Opdracht binnen PATH voor MLM - Mijn Leven Met...

Ontwikkel en realiseer online en offline trainingen
voor aanstaande en jonge ouders.

MLM - Mijn Leven met.... biedt een praktische handleiding voor mensen die anderen actief aan de slag willen met het betrekken bij hun leven.

Doelstelling (2019 - 2022)
- 12 train-de-trainer medewerkers gezondheidszorg
- 130 families / 260 personen in face-to-face training
- 60 peer supporters in face-to-face training