MLM - Mijn Leven Met... Wie?

In 2016 verscheen het boekje MLM - Mijn Leven met.... Wie? Een pragmatische aanpak voor het in kaart brengen van je sociale netwerk. Eenvoudig, visueel en direct. Als je echt werk wil maken van je sociale netwerk, dan begint het met MLM - Mijn leven met .... Wie?

MLM - Mijn Leven Met...WIE?

MLM-Mijn Leven Met... WIE? is een praktische handleiding voor mensen die anderen actief willen betrekken bij hun leven en dat van hun (pleeg)kind, broer, zus, vader, moeder, oom, tante, opa, oma of een ander die aan hun zorg is toevertrouwd.

Start met het invullen van de Relatiekaart!
"morgen begint vandaag....."

MLM - Relatiekaart©
raakt iedereen

De MLM Relatiekaart© brengt de mensen om jou heen in beeld Het laat zien welke mensen er zijn. Dit concrete beeld laat zien wie je kent en wie je kunt inschakelen. Je maakt letterlijk je persoonlijke relatielandschap. Je zet immers je relaties op de kaart.

Het relatielandschap geeft je daarmee handvatten om de volgende stappen te bepalen. Door regelmatig stil te staan bij uw relatielandschap, kunt u veranderingen in relaties en de gevolgen die daaruit voortkomen beter inschatten en daar op anticiperen.

MLM- Mijn Leven Met...WIE?
3 stappen

Stap 1. Relatiekaart
Vertrekpunt bepalen; Zet de mensen op de kaart!

Stap 2. Relaties in Beeld
Betrek de mensen om je heen, maak ze deelgenoot van je leven!

Stap 3. Routeplan
Welke stap ga jij vandaag zetten.